PREMIUM SIVE RAŠPICE 100/100( srednje grube)

10,00 kn

-čvrsta jezgra

-dugotrajne

-perive

-kvalitetan abrazivni papir koji se ne trusi tokom rada

-80/80 su grube rašpe

-što je broj gritta manji rašpa je grublja, što je broj gritta veći rašpa je blaža

Kategorija: