Kategorija: HARD BIAB

  • Drage klijentice nakon što izgradite nokat ukoliko želite ići još jedan sloj hard biaba ili direktno odmah nanosite boju ili pak direktno aplicirate sjaj potrebo je obavezno ODMASTITI.